Servisní koncept Auto Clim Specialista (ACS)

Servisní koncept Auto Clim Specialista

SPECIALISTA NA KLIMATIZACE

Mnoho koncových zákazníků - motoristů, ale i spousta mechaniků v autoservisech si neuvědomuje, co všechno obnáší pravidelná údržba a servis klimatizací. Motoristé často přijíždějí do servisů, až když klimatizace nefunguje nebo vzduch proudící do vozu nesnesitelně zapáchá. Proto je naším záměrem vysvětlit, proč je nutné se o klimatizaci pravidelně starat a jakým způsobem, protože jen tak lze předcházet popsaným problémům i finančně náročným opravám.

Auto Clim Specialista

Klimatizace jsou dnes standardní výbavou motorových vozidel. Na četná přání našich zákazníků jsme v roce 2006 rozhodli, že se naše společnost STAHLGRUBER CZ s.r.o. (dále jen STG), jako dodavatel značkových autodílů, bude hlouběji zabývat touto oblastí. Jde především o náhradní díly a služby pro servis klimatizací, a to ve spolupráci s předním světovým výrobcem těchto dílů, společností Valeo. Dalšími dodavateli náhradních dílů jsou pak specialisté pouze na klimatizace jako např. společnosti CTR, Schiessl, atd., abychom mohli uspokojit různorodé požadavky našich zákazníků.
Výsledkem těchto rozhodnutí je servisní koncept Auto Clim Specialista - ACS.
Koncept ACS je pro zákazníka-motoristu zárukou, že každý z více než 140 členských autoservisů se o klimatizaci v jeho voze postará skutečně komplexně! Včasnou údržbou předejde škodám a případné problémy dokáže opravit. Na ACS se zákazník může spolehnout!
Smyslem konceptu ACS je poskytovat motoristům za příznivé ceny komplexní služby v oblasti klimatizací a to na vysoké odborné úrovni. Další oblastí je prevence závad klimatizací. Informovanost majitelů vozidel vybavených klimatizací o možných problémech a rizicích při provozu je velmi nízká. Koncept ACS je určen pro servisy, které se klimatizacemi již zabývají i pro ty zájemce, kteří chtějí poskytovat komplexní služby pro svoje zákazníky. Začít samostatně provádět servis klimatizací neznamená jen naplnit chladicí systém, ale i umět zjistit a odstraňovat problémy nebo jim dokonce předcházet. Proto pro naše Auto Clim Specialisty pořádáme několik stupňů odborných školení, vč. povinného školení se získáním Osvědčení na tzv. F-plymy, kde se účastníci se seznámí s problémy od základů termodynamiky, přes detailní popis komponentů a jejich funkcí až po postupy oprav i servisu klimatizací motorových vozidel. Každý účastník dostává také odborný manuál, který obsahuje mnoho důležitých informací.

Co nabízíme zájemcům - servisům o vstup do konceptu ACS?

 • Prodej náhradních dílů na základě rozšířeného katalogu náhradních dílů Valeo, který pokrývá 95% sortimentu klimatizací evropských vozidel (to neznamená, že celý tento sortiment bude v plné míře dostupný skladem)
 • Prodej, instalaci, záruční i pozáruční servis automatických plniček klimatizací od společnosti Valeo, Bosch, Robinair
 • Prodej a servis dalšího vybavení jako jsou proplachovací sady pro plničky klimatizací, sady pro detekci úniku, opravárenské sady hadic a trubek, ale i kompresorů
 • Několik možností financování při pořízení vybavení
 • Finanční výhody plynoucí z prodeje sortimentu klimatizací
 • Prodej příslušenství a kapalin pro servis klimatizací i plniček
 • Možnost expresní dodávky kompresorů klimatizací
 • Odborná školení na téma servis a údržba klimatizací vč. marketingu
 • Označení provozovny, propagační materiály, reklama v médiích a na internetu

Náhradní díly

 • Kondenzátory (chladiče)
 • Výparníky (evaporátory)
 • Kompresory s možností expresní dodávky (může být zpoplatněno přirážkou)
 • Hadice, trubky, těsnění, plnicí ventilky
 • Teplotní snímače, tlakové spínače, expanzní ventily, škrticí trysky
 • Vysoušecí filtry, akumulátory
 • Chladící médium R134a, kabinové filtry
 • PAG oleje do kompresorů a oleje do vakuových pump plniček
 • Detekční kapaliny, nářadí a příslušenství
 • Veškeré ND pro nabízené plničky klimatizací

JAK SE STÁT AUTO CLIM SPECIALISTOU

Především je nutný zájem podnikat a rozšiřovat svoje znalosti a dovednosti v oblasti servisu klimatizací. Tento koncept je určen pro stávající zákazníky STG, ale může být motivací i pro další zákazníky, kteří od STG zatím nenakupují. Právě tento koncept jim k STG otevírá cestu, poskytováním nadstandardních služeb, které konkurenční dodavatelé neposkytují. Vstup do konceptu není omezen počtem členů, teritoriem - polohou dalších členů ACS, počtem stání a zvedáků, ale měla být zohledněna perspektiva odběru ND v sortimentu klimatizací a chladičů. Výhody a možnosti - viz záložka "O nás". Nezbytnou podmínkou pro členství je mít potřebné vybavení k servisu klimatizací. Dále potřeba mít zařízení ke zjišťování úniku chladicí kapaliny, a to alespoň jedno ze tří možností:
 • Elektronickým detektorem úniku
 • Detekční kapalinou s pomocí UV-lampy
 • Tlakováním systému inertním plynem nebo inertním plynem s vodíkem

Členové ACS si musí koupit světelnou nebo nesvětelnou výstrč s logem ACS o velikosti 800x590 mm.

Každý ACS se může zúčastnit technického školení na systémy klimatizací, vč. možnosti získání povinného Osvědčení pro nakládání s tzv. F-plyny. K dispozici je ještě celá řada dalších propagačních předmětů: vlajky ACS 2x1m, samolepky, nášivky na pracovní oblečení ve dvou velikostech, plakát s databází vozidel, informační letáky, propagační plakáty, reklamní stojany s kabinovými filtry a ClimPury. Je také možné se individuálně dohodnout na dalším označení provozovny v barvách ACS.

Poslední podmínkou je podpis smlouvy, která vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran, tedy mezi společností STAHLGRUBER CZ s.r.o. a členem konceptu ACS.

Protože projekt se neustále vyvíjí a zdokonaluje, a to samozřejmě i na základě požadavků našich zákazníků, budeme postupně přicházet s dalšími novinkami a doplňováním informací i služeb. V případě nejasností nebo zájmu o podrobnější informace kontaktujte technického poradce Radka Černého nebo Dana Grmelu.


ACS Kontakt

TSC: Radek Černý

Radek Černý

Technický poradce v AFS, ACS a ADS

+420 606 708 779

TSC: Dan Grmela

Dan Grmela

Servisní technik plniček klimatizací – technický poradce v konceptu ACS

+420 724 928 370